Proton analytiikkaa

Protossa on ollut mukana 15 yksikköä testaus- ja kehittämisestoiminnassa. Ohessa muutamia kokonaiskuvaa luovia taulukkoja joilla esim.

  • Valtakunnallista kehittämistarvetta tai trendejä voidaan hahmottaa ja johtaa
  • Alueellissesti voidaan samoin kohdentaa kehittämistarpeita
  • Alueellisesti esim. ostajan eli kunnan päätöksen teon tukena asioita voidaan painottaa halutusti.

Merkille pantaavaa on että, tässä sivulla on käsitelty vain päämittareiden ominaisuuksia. Näiden alapuolella on vielä 3-4 eri tasoa, joilla voidaan syvemmin perehtyä tilannekuvaan. Tämä taas mahdollistaa esim. tehokkaamman kehittämisen kohdentamisen joko yhdessä yksikössä tai alueellisesti laajemmalla alueella. Valtakunnallisesti voidaan myös huomioidan mahdollisuus, että THL havaitsee tuloksista jokin tietyn erityisen osa-alueen kehittämistarpeen ja siihen panostetaan seuraavana kautena. Tämän tulokset tulevat näkyviin yksiköittäin myöhemmissä mittauksissa. Näin saadaan jopa valtakunnalliselle kehitykselle mittarointia.

Kaaviossa 1 on esitetty esim. yhden kunnan alueen 6 yksikön päämittareiden vertailu. Tavoitteenä voi olla joko hankintakilpailutuksen vertailu tai sisänen yksiköiden tilannekuvan muodostaminen esim. tulevan ajanjakson kehittämisen painopisteitä tai kohteita suunniteltaessa

Kaavio 2 Esimerkkinä on laajemman alueen esim. maakunnan yksiköiden tilannekuvan muodostaminen yksiköittäin 4 päämittarin osaltan. Tällöin voidaan havaita, että yksiköissä on vaihtelua ja esimerkiksi alueella jossa ovat yksiköt K, L ja M on kehittämisen tarvetta. Samoin nähdään yksikössä C Reagoiva laatu on maakunnan parasta – on siis aika erikoismaininnan D;

Kaaviossa 3 on valittu tilannekuvan muodostamiseen kukin päämittari ja esitetty aina yksiköt mittareittain vierekkäin. Näin nähdään konkin päämittarin osalta vaihtelu esim. maakunnan yksiköissä. Esimerksiksi reakoivassa laadussa yksikkö K on jo lähellä keskiarvon puoliväliä. Samoin Tuottavuudessa sama yksikkö on jo alle 50 % keskiarvosta.

Kaavioissa 4-7 on esitetty kaikki alueen yksiköt vain yhden päämittarin vertailussa. Vaihtelu on selkeästi havaittavissa.

txt

txt

txt

txt

Hoitopäivinä hintaa on mitattu tässä kaaviossa suhteessa yksiköiden keskiarvosta poikkeamiseen. 100 % on yhtäkuin keskiarvo luku joka tässä 114,33 €/vrk. Tällöin lähellä 100 % oleva hoitopäivähinta on lähellä keskiarvoa. Vastaavasti pienempi luku poikkeaa joko halvempi tai kalliimpi! Tässä kaaviossa osa yksiköistä ei ole ilmoittanut hoitopäivän hintaansa.

Vanhusten hoitopalveluissa tehdään asiakkaille runsaasti erilaisia mittauksia. Tässä on vertailtu niiden saatavuutta. 100 % tarkoittaa tässä kaaviossa eniten erilaisia mittauksia (14 kpl) ja matalampi luku taas sitä että mittauksia on tarjolla vähemmän