Palvelupuntari®

Palvelupuntari® Finland Oy – tiedosta vahvuutesi

Ei voi johtaa eikä parantaa sitä, mitä ei voi mitata – Peter F. Drucker

Palvelupuntari® Finland Oy on yritys, joka auttaa organisaatioita kehittämään toimintaansa todelliseen tietoon perustuen. Toiminta-ajatuksenamme on tukea organisaatioiden johtoa ja henkilöstöä työssään kehittämällä räätälöityjä mittareita, joilla voidaan mitata ja vertailla organisaation toiminnan laatua, suorituskykyä ja kannattavuutta.

Rakennamme eri palvelusektoreille Palvelupuntari®-mittaristoja, joissa keskeistä on tulosten vertailtavuus muiden saman alan toimijoiden kesken.

Mittarit rakennetaan aina yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Tällä varmistetaan, että mittarit ovat järkeviä sekä toimivia ja niiden tuloksista on hyötyä ihan käytännössä.

Hyödynnämme nykyaikaista pilviteknologiaa – mittarit ovat helppokäyttöisiä, ajantasaisia, luotettavia ja läpinäkyviä.  Tarvittaessa tiedon jäljitettävyys voidaan varmentaa lohkoketjuteknologiaa hyödyntäen.

Palvelupuntari®- mittariston tulosten luotettavuus varmennetaan säännöllisellä tiedonkeruumenettelyn auditoinnilla. Auditoinnit mitoitetaan mittarointijärjestelmän tuloksia hyödyntäen, ei enää kaavamaisesti aikaan perustuen.

Palvelumme kautta olemme uudistamassa asiakkaidemme prosessien ohjausta – eli rakentamassa seuraavan sukupolven laatujärjestelmää (2.0). Yhtenäisten mittarien ja luotettavan vertailutiedon avulla toiminnan kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet samoin kuin vahvuudet ja hyvät käytännöt voidaan tunnistaa ja seurata myös kehittämistyön tuloksia.

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut toiminnastamme! Ota yhteyttä neuvonta@palvelupuntari.fi sähköpostiin ja kerro toiveistasi.
Terveisin Palvelupuntarin väki!