Hoivapuntari®

Hoivapuntari® on vanhusten asumispalveluyksiköille rakennettu oma mittarointijärjestelmä.

Hoivapuntarin avulla voidaan mitata ja seurata kokonaisvaltaisesti niin yksityisen kuin julkisen sektorin vanhusten asumispalveluyksiköiden palvelutuotantoa ja arvioida yksikön suorituskykyä, palvelun laatua ja talouslukuja.

Hoivapuntaria voivat hyödyntää paitsi palveluyksiköt toimintansa ohjauksessa myös ostajat (sekä kunnat että omaiset) palvelun hankinnassa sekä valvovat viranomaiset toiminnan seurannassa.