Ilolansalo, Salo – johtaminen

Palvelukeskus Ilolansalo, Salo
käyttää Hoivapuntari – Hoiva-auditointi 2.0 ®

Osoite: Ilolankatu 6, 24240 Salo
Nettisivut: www.salva.fi
Yhteystiedot: 02 7213 300
Y-tunnus: 157 965-3
Hoivapuntari-yhteyshenkilö: Anne Juntti, toiminnanjohtaja, anne.juntti@salva.fi
Hoivapuntari otettu käyttöön: 12.3.2019
Viimeisin auditointi suoritettu: 04.12.2019

lapset ja vanhukset tanssivat yhdessä

Hoivapuntari – Hoiva-auditointi 2.0 ®

Päämittarin raportti 04.12.2019

Päämittarit – Laatu (ennakoiva ja reagoiva), Suorituskyky ja Tuottavuusjoita vertaitlu yksikön (sininen) ja Suomen yksiköiden keskiarvon (oranssi) välillä suhteutettuina %-lukuina. 

Toiminnan eri palveluryhmien päämittarit: yleiset, terveydenhoitopalvelut, perushoivapalvelut, ruokapalvelut, siivouspalvelut, asumispalvelut ja turvapalvelut, joita vertaitlu yksikön (sininen) ja Suomen yksiköiden keskiarvon (oranssi) välillä suhteutettuina %-lukuina.

Ennakoivaa laatua on tarkasteltu toiminnan eri palveluryhmien välillä, joita vertailtu yksikön (sininen) ja Suomen yksiköiden keskiarvon (oranssi) välillä suhteutettuina %-lukuina.

Reagoivaa laatua on tarkasteltu toiminnan eri palveluryhmien välillä, joita vertailtu yksikön (sininen) ja Suomen yksiköiden keskiarvon (oranssi) välillä suhteutettuina %-lukuina.

Suorituskykyä on tarkasteltu toiminnan eri palveluryhmien välillä, joita vertailtu yksikön (sininen) ja Suomen yksiköiden keskiarvon (oranssi) välillä suhteutettuina %-lukuina.

Tuottavuutta tai kannattavuutta on tarkasteltu toiminnan eri palveluryhmien välillä, joita vertailtu yksikön (sininen) ja Suomen yksiköiden keskiarvon (oranssi) välillä suhteutettuina %-lukuina.

Yleisen palveluryhmän ennakoiva laatu on avattu eri osa-alueittain tarkasteluun, joita vertailtu yksikön (sininen) ja Suomen yksiköiden keskiarvon (oranssi) välillä suhteutettuina %-lukuina.

Turvapalvelunpalvelun ennakoiva laatu on avattu eri osa-alueittain tarkasteluun, joita vertailtu yksikön (sininen) ja Suomen yksiköiden keskiarvon (oranssi) välillä suhteutettuina %-lukuina.

Mittarin selitykset:
– mittarin tulokset perustuvat yllä kerrotun raporttipäivän tietoihin
– Päämittarit kuvaavat yksikön laadun tärkeimpiä elementtejä: Laatua (ennakoivaa ja reagoivaa), suorituskykyä sekä tuottavuutta
– Palveluryhmien päämittarit avaavat yksikön toimintaa sen eri palvelyryhmien avulla: yleiset mittarit, terveyspalvelut, perushoivapalvelut, ruokapalvelut, siivouspalvelut, asumispalvelut sekä turvapalvelut
– Vertailu tehdään aina yksikö (sininen palkki) ja valtakunnallisen keskiarvon (oranssi palkki) kesken ja tulokset ilmoitetaan suhteellisina %-arvoina

Lisätietoja:
– Usein esitetyt kysymykset (linkki)
– Tiedustelut Palvelupuntari Finland Oy neuvonta@palvelupuntari.fi 02 12345678 (tstoaikana arkisin 9-15)

Mittaustulosten vakuudeksi

Palvelupuntari Finland Oy www.palvelupuntari.fi
DNV GL www.dlvgl.com www.dnvgl.com/healthcare